فکرت، از ماضی و مستقبل بود            چون از این دو رست ، مشکل حل بود

                 چون بود فکرت، همه مشغول حال                    ناید اندر ذهن تو ، فکر محال


امیرُ المومِنین ع: إنّ ماضیَ یومِک َمنتقلٌ و باقَیه مُتَّهمٌ فَاغتَنِم وَقتَکَ بِالعَمَل ( غرر الحکم ص151)

آن چه از روز تو گذشته که دیگر نیست، و آن چه هم که باقی است و هنوز نیامده است که قابل اعتماد نیست، پس وقت خود را جهت عمل کردن ، غنیمت بشمار.

ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : دانشگاه خودسازی شهدا
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : حال را از دست نده